Organisatie

Never Ending Orchestra wil in 2018 zoveel mogelijk amateur en professionele muzikanten programmeren op de NEO-kalender. Daarom werken we intensief samen met meerdere partners. Stichting Keunstwurk is als penvoerder de drijvende kracht achter NEO en het eerste aanspreekpunt.

Stichting Keunstwurk – de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Cityproms – organisatie die klassieke muziek voor een groot en breed publiek toegankelijk maakt met diverse projecten en innovatieve programma’s. .

OMF – organisatie van muziekverenigingen in Fryslân, houdt zich onder andere bezig met stimuleren van muziekbeoefening voor amateurmusici.

Neushoorn – centrum voor een bruisende muziek-, dans- en filmcultuur en ontwikkelen van talent.

Friesland Pop – de organisatie voor verbetering van het Friese popklimaat. De stichting ontwikkelt en onderhoudt de Friese pop-infrastructuur, ontwikkelt Fries talent, organiseert provinciaal overkoepelende evenementen.

NEO Leeuwarden

In de zomermaanden programmeert NEO een verrassend muziekprogramma op de verschillende NEO podia in de stad. We werken hierbij nauw samen met Friesland POP, Neushoorn en de lokale horeca rond het festivalhart en de NEO podia. Bovendien gaat NEO samen met de wijkteams de wijken in om ook daar op bijzondere locaties muziek te laten klinken.

NEO in de provincie 

Speciale aandacht is er voor de programmering van de NEO door de hele provincie. NEO biedt een podium aan lokaal talent, bijzondere producties en optredens die de specifieke klankkleur van de regio’s laten horen. Samen met gemeentes en partners creëert NEO een podium waar de Friese muzykmienskip zich kan presenteren met verrassende optredens en bijzondere muzikale crossovers. Op verrassende plekken waar je geen muziek verwacht maar ook op podia van bekende festivals.  NEO ondersteunt, faciliteert en adviseert op financieel en muzikaal vlak.

Samenwerking LF2018 projecten

LF2018 biedt amateur- en professionele muzikanten volop kansen. Gedurende het jaar zijn er talloze producties, festivals en activiteiten waar muziek centraal staat. Een flink aantal daarvan, zoals Birds & Brass, CityProms, de Opening, de Slachtemarathon bieden amateurs en semiprofs een schitterend podium. NEO verbindt en adviseert bij deze producties en zorgt ervoor dat alle aangemelde muzikanten en verenigingen mee kunnen doen. Daarnaast werkt NEO met haar talentwerkplaatsen samen met bekende festivals zoals CityProms, Simmer Deis, Freeze, Welcome to the Village, FarmFest summerfestival, CityRock, Dokk’em open air, Glemmer Beach, Befrijdingsfestival, Hemels festival, Into the Great Wide open, Promised Land, Heechsimmer festival en Oerrock.