Never Ending Orchestra

Never Ending Orchestra (NEO) is het gezicht van de Friese muzykmienskip. De springplank van muzikaal talent, de drijvende kracht achter bijzondere podia en verrassende muziekproducties. Samen met haar partners Keunstwurk, CityProms, Frysland Pop, Popfabryk, SAKO en OMF creëert NEO een blijvende, muzikale impuls op het gebied van talentontwikkeling, sociale cohesie  en muziek in de zorg.

Duizenden enthousiaste en bevlogen muzikanten zijn in onze provincie betrokken bij meer dan 260 HaFaBra-orkesten, meer dan 500 koren en meer dan 600 popbands. Het Friese muzikale landschap wordt gekenmerkt door verscheidenheid en culturele diversiteit. Juist de kracht van deze diversiteit in onze kleurrijke samenleving wil NEO zichtbaar maken. NEO creëert podia, kansen en ontmoetingen voor muzikanten, verbindt amateurs met professionals met als doelstelling: een Never Ending Orchestra door heel Fryslân.

Iedereen kan meedoen!

NEO nodigt de hele Friese muzykmienskip uit om mee te doen, creëert kansen, verbindt amateurs met professionals en daagt hen uit om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. We willen muziek vaker en op andere plekken dan gewoonlijk laten horen, en muziek in het dagelijks leven een grotere en interactieve rol te laten spelen.

Het programma van NEO bestaat uit een grote aaneenschakeling aan muzikale activiteiten, optredens en producties. Deze worden in 2018 gecommuniceerd naar een breed publiek via de NEO muziekagenda en de agenda van LF2018. Hiermee zetten we elke gemeente muzikaal op de kaart, voor eigen bewoners maar ook voor bezoekers van LF2018.

Legacy

Aan de voorkant is NEO een muzikaal feest voor jong en oud en biedt zij een podium aan de hele Friese Muzykmienskip. Aan de achterkant werkt NEO aan het zichtbaar maken versterken van de muzikale infrastructuur in Fryslân. Een sterke culturele/muzikale infrastructuur levert een regio diverse voordelen op, zowel financieel als op het gebied van aantrekkingskracht, leefbaarheid en participatie. Daarom werkt NEO aan een innovatieve samenwerking met het hele muzikale veld. Hierbij werkt zij niet alleen samen met haar provinciale partners, Keunstwurk, CityProms, Fryslân Pop, Popfabryk, SAKO en OMF maar ook vele lokale partners zoals muziekverenigingen, festivals, muziekaanbieders en zelfstandig werkende vakspecialisten. Door het combineren van netwerken en expertise creëren we een vernieuwende samenwerking en zichtbaarheid voor het hele muzikale speelveld.

Samen zetten we talent en talentontwikkeling sterker op de kaart en helpen we muzikanten en makers een stap verder in hun (muzikale)ontwikkeling. Daarnaast willen we talentvolle muzikanten en makers in de regio behouden door het creëren van zichtbaarheid en werk. Door het bieden van gerichte ondersteuning willen we cultureel ondernemerschap stimuleren en talentvolle makers en muzikanten helpen bij de professionele ontwikkeling van hun carrière. Daarnaast willen we NEO met Leeuwarden/Fryslân 2018 als vliegwiel, gebruiken om nog meer jongeren te enthousiasmeren voor het maken van muziek en de sociale en culturele cohesie in dorpen en krimpgebieden vergroten. Hierbij zetten we in op de co-creatie van bijzondere muzikale producties en het verstevigen van de verbinding tussen stad en platteland.