NEO Zorg

Never Ending Orchestra is er voor iedereen! Daarom brengen we een podium juist op plekken waar muziek zo belangrijk is maar de mensen er zelf niet meer op uit kunnen: in de zorg!

Samen met onze muzikale partners ontwikkelen we in 2018 voor een tiental verzorgingstehuizen in Fryslân een lint van muziekproducties, ook lokale muzikanten kunnen meedoen. Muzikanten die hun passie voor muziek willen inzetten voor sociale innovatie in hun omgeving!

Muziek heeft invloed op de beleving, de expressie, de beweging en het contact met mensen. Daardoor is muziek een fantastisch middel voor mensen die leven met een mentale of fysieke beperking. Cityproms Embrace trekt de kar in dit bijzondere project. In samenwerking met Alumni van het Prins Claus Conservatorium worden de muziekproducties op maat ontwikkeld met specialisten uit de zorg.

Never Ending Orchestra gaat voor meer gespecialiseerde muziek in de zorg.  Na 2018 weten nog meer muzikanten en zorginstellingen elkaar te vinden en kunnen dan zelfstandig hun nieuwe samenwerking voortzetten.